Zajímavá exkurze – School Lab Living Planet Sympozium

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2016
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(05) Květen

V úterý 10. 5. 2016 se 19 žáků kvinty a septimy gymnázia zúčastnilo za doprovodu paní učitelky Mgr. Kateřiny Dingové exkurze do Prahy. Naším cílem bylo navštívit School Lab v rámci mezinárodního Living Planet Sympozium, které v pražském Kongresovém centru pořádala Evropská kosmická agentura (ESA). Tato akce nám měla představit výsledky misí agentury v dálkovém průzkumu Země.

Před Kongresovým centrem se nám představili dva odborníci, kteří nás uvedli do dané problematiky. Rozdali nám prospekty a vydali jsme se na Vyšehrad. Tam jsme získali další informace o historii mapování oblastí, dřívější urbanizaci a současné suburbanizaci, využití satelitních snímků a mnoha dalších cenných údajích. Vše bylo názorně předvedeno na mapách a snímcích.

Po obědě akce pokračovala v jednom ze sálu Kongresového centra, kde jsme zhlédli prezentaci o satelitech. Následně jsme ve skupinách prošli 4 stanoviště zabývající se termometrií, spektrografií a ESA aplikacemi, se kterými jsme se seznamovali na tabletech. Uvědomili jsme si důležitost znalosti angličtiny, jelikož většina přednášek probíhala právě v tomto jazyce.

Na rozloučenou nás ESA vybavila velkým množstvím map, prospektů a ESA bonbonů. School Lab nám otevřela nové obzory a budeme na ni rádi vzpomínat.

Magdalena Škrlová, Anna Suchánková, septima

Vložil tesarovak, 19. Květen 2016 - 12:39 categories [ ]