VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2014
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(11) Listopad

Volby do školské rady za žákovskou kurii proběhnou dne 11. 11. 2014. Žákovská kurie má 2 členy z celkových 6 členů rady. Zletilí žáci budou volit tyto členy během vyučování. Zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit členy žákovské kurie v rámci rodičovských schůzek, které se konají 11. 11. 2014 od 17:00.

Školská rada je zřizována podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) jako orgán školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Funkční období školské rady jsou 3 roky.

Pokud máte jako zákonní zástupci návrh na kandidáta do těchto voleb, použijte připojený formulář k jeho nominaci. Pokud chcete sami kandidovat, použijte stejný formulář. Vyplněný formulář odevzdejte nebo doručte do sekretariátu školy nejpozději do 10. 11. do 10:00.

Děkuji za spolupráci.

Ladislav Jíša, ZŘŠ

Ke staženíVelikost
NOMINAČNÍ LIST KANDIDÁTA.doc26 KB
Vložil jisa, 5. Listopad 2014 - 16:04 categories [ ]