Veletrh fiktivních firem v Sokolově

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2019
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(02) Únor

Dne 30. 1. 2019 se naše fiktivní firmy Skalpel, s. r. o. a Tispo, s. r. o. zúčastnily regionálního veletrhu FIF v Sokolově. Všichni jsme si přáli vyhrát. Proto jsme se soustředili na to, abychom podali co nejlepší výkon. Už při přípravě stánků jsme pociťovali lehkou nervozitu. Při vlastním obchodování jsme se snažili vystupovat profesionálně. Svým potencionálním zákazníkům jsme nabízeli nejenom naše produkty, ale i veškerý servis. Naše firmy soutěžily s více jak třiceti konkurenty. Museli jsme se proto snažit oslovit co nejvíce zákazníků a zaujmout je svým projevem. Naše úsilí přineslo kýžené výsledky.

Firma Skalpel obsadila 1. místo v kategorii O nejlepší katalog a 3. místo v soutěži O nejlepší vizitku. Firma Tispo se mohla rovněž radovat a to z 1. místa v kategorii O nejlepší slogan. Ze získaných trofejí jsme měli pochopitelně obrovskou radost. V rámci tohoto veletrhu jsme si vyzkoušeli obchodování a administrativu s tím spojenou. Doufáme, že tyto zkušenosti zúročíme v březnu na Mezinárodním veletrhu FIF v Praze.

Byli jsme pyšní, že se právě naše škola umístila na těchto předních místech.

Děkujeme vyučujícím FIF za odborné vedení. Nikola Korcová, 3. OA

Vložil jisa, 13. Únor 2019 - 12:21 categories [ ]