ÚSPĚCH ŠKOLY VE SBĚRU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2011
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(12) Prosinec

Naše škola se v loňském školním roce zapojila do dvou projektů EVVO, zaměřených na sběr elektroodpadu. V projektu „Ukliďme si svět“, který organizuje společnost Elektrowin, jsme se umístili v celkovém množství sesbíraných nefunkčních elektrospotřebičů na druhém místě v Karlovarském kraji. Zástupci školy proto byli spolu s vybranými žáky pozváni na Krajský úřad v Karlových Varech, kde oficiálně převzali finanční odměnu. Ta bude následně využita na financování různých akcí v rámci EVVO. O vynikající umístění se zasloužili mnozí žáci školy, kteří odpovědně dováželi vysloužilé elektrospotřebiče ze svých domovů. Děkujeme a doufáme, že na letošní úspěch navážeme i v následujícím ročníku soutěže, který probíhá od září 2011 do května 2012.

Vložil kucera, 5. Prosinec 2011 - 21:35 categories [ ]