TISPO, s. r. o.

Ruská 355

353 69 Mariánské Lázně

ředitelka FIF pro školní rok 2011/2012 Claudia Srníková

Přejeme nové ředitelce výborný pracovní tým a mnoho nových nápadů.
IČ: 535 324 01
DIČ: CZ53532401
tel: + 420 354 624 166
fax: : + 420 354 602 526