Schůzka s rodiči a žáky nastupujících ročníků

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2012
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(07) Červenec

Vážení rodiče a budoucí žáci naší školy,

dovolujeme si Vás pozvat na

INFORMATIVNÍ SCHŮZKU ŽÁKŮ A RODIČŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1. ROČNÍKU

VE STŘEDU 27. června 2012 od 14 hodin

do budovy Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355 učebna č. 116 (1. patro). Hlavní informace se budou týkat průběhu začátku školního roku, adaptačních kurzů, slavnostního zahájení školního roku na městské radnici, finančních nákladů na vstup do prvního ročníku – pořízení učebnic, příspěvek do Rady rodičů a informace o plánovaných schůzkách rodičů během školního roku.

Mgr. Miloslav Pelc

ředitel školy

Vložil tesarova, 19. Červen 2012 - 10:49 categories [ ]