Realizace minimálního preventivního programu 18. – 19. 10. 2010

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2010
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(10) Říjen

Mariánské Lázně, 21. 10. (sek)

„Byly to dva dny milého přijetí, kdy jsme se setkali od všech Vašich kolegů a zaměstnanců se vstřícným přístupem.“ Takto poděkovala PhDr. Helena Vrbková z Komplexního výcviku prevence panu řediteli, Mgr. Pelcovi, za dva dny společné práce s třídními kolektivy naší školy. Podrobně o průběhu akce se dozvíte v přiloženém článku PhDr. Vokaté, metodičky prevence.

SPOLUPRÁCE GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ SE SDRUŽENÍM ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

Ve dnech 18. a 19. 10. 2010 se stalo devět třídních kolektivů naší školy spolu se svými třídními učiteli aktéry Komplexního výcviku prevence ve fázi pátého roku jeho trvání.

KVP I je pětiletý sebezkušenostní výcvik v rozsahu 600 hodin zaměřující se na práci s dynamikou třídního kolektivu. Během vzdělávání prochází účastník nácviky komunikace s rodiči, dětmi i kolegy pedagogy, učí se odhalit a řešit situace, jako je výskyt šikany, drog, kouření a celé řady jiného rizikového a patologického chování. Frekventanty jsou nejčastěji psychologové a speciální pedagogové z PPP, školní metodici z různých stupňů škol a realizátoři prevence neziskových organizací. Program je akreditován MŠMT. Supervizorem je PhDr. Ilona Gillernová, proděkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, bývalá dlouholetá vedoucí katedry psychologie.

Dvěma dnům sebezkušenosti žáků, učitelů a lektorů předcházely konzultace metodičky prevence s PhDr. Helenou Vrbkovou z pražského sdružení. Již několik týdnů předem probíhala také komunikace mezi 24 účastníky výcviku a třídními učiteli, kteří poskytli podrobné informace o problémech ve třídách, dynamice tříd a aktivitách, kterými se bude optimalizovat třídní klima.

Délka konkrétní činnosti ve třídách se pohybovala od tří do šesti vyučovacích hodin. První reflexe na celou akci jsou velmi pozitivní ze strany žáků i učitelů. Lektoři i frekventanti výcviku na naší škole ocenili domácí prostředí, otevřenost a vstřícnost studentů, učitelů i vedení.

Doufám, že aktivity opravdu přispěly ke zlepšení atmosféry ve třídách, možná i k vyřešení dlouholetých problémů a spolupráce neskončí pouze závěrečnou zprávou. Děkuji třídním učitelům za jejich zájem pracovat se svými žáky a za náročnou práci navíc. Žákům děkuji za přátelskou atmosféru, kterou během sezení pomáhali vytvořit.

PhDr. Miroslava Vokatá, metodik prevence

Vložil marysha, 25. Říjen 2010 - 10:37 categories [ ]