Projekty MŠMTPrimární preventivní program OPTIMÁLNÍ ŠKOLNÍ KLIMA je realizován také prostřednictvím neinvestiční dotace MŠMT, a to konkrétně v Oblasti protidrogové politiky a v Oblasti prevence kriminality.

K 31. 10. 2010 byly podány celkem 3 žádosti o dotaci v programu PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ s celkovým rozpočtem Kč 137.339,–-. Dotace byla snížena, přesto se v současné době realizují všechny 3 projekty s dotací ministerstva ve výši Kč 98.000,–-. Zbytek rozpočtu projektů je financován z prostředků ško­ly.

Cílovou skupinou projektů jsou:

 1. žáci,
 2. pedagogičtí pracovníci,
 3. rodiče.

Zodpovědná osoba: PhDr. Miroslava Vokatá, metodik prevence vokatagoaml.cz

 

1. Semináře pro žáky

Hlavním cílem jednoletého projektu je připravit a realizovat semináře pro žáky nastupujících ročníků, prostřednictvím kterých bude formována komunikativní skupina, vytvářeno optimální třídní klima a díky nimž budou noví žáci školy informováni o možném rizikovém chování mládeže. Interaktivní semináře navazují na dlouholetou tradici, jsou součástí realizace systematické prevence v rámci celé školy – obdobně zaměřené semináře jsou realizované i pro pedagogy a rodiče žáků.

Projekt obsahuje tři semináře:

 1. Vytváření komunikativní skupiny
 2. Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací
 3. Multidisciplinární seznámení s fenoménem komerčního sexuálního zneužívání dětí jako základní a nezbytná součást prevence.

Realizátor projektu: pedagogové školy, třídní učitelé, metodik prevence; projekt E-Bezpečí PF UP V Olomouci, pedagog VOŠ a CDV Jabok v Praze, koordinátor mezinárodní spolupráce Vznik a rozvoj Center podpory rodiny mezi EJF Berlin a o.s. Kotec, autor knihy Komerční sexualizované násilí na dětech, člen komise odborníků Sociální akademie Silberbach.

Celkový rozpočet projektu (v Kč):

Osobní 43.430,–- z toho dotace 43.000,–-

Neinvestiční 51.637,–- z toho dotace 24.000,–-

Celkem 95.067,–- z toho dotace 67.000,–-

Harmonogram realizace projektu:

září 2011: integrační seminář Vytváření komunikativní skupiny

září – listopad 2011: seminář Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací seminář Multidisciplinární seznámení s fenoménem komerčního sexuálního zneužívání dětí jako základní a nezbytná součást prevence

prosinec 2011: zpráva, evaluace

 

2. Semináře pro pedagogické pracovníky

Hlavním cílem jednoletého projektu je připravit a realizovat semináře pro pedagogické pracovníky, prostřednictvím kterých budou informováni o možném rizikovém chování mládeže. Seznámí se s teoretickými i praktickými informacemi týkajícími se postupů včasné intervence a řešení.

Projekt obsahuje tři semináře na téma:

 1. Multidisciplinární seznámení s fenoménem komerčního sexuálního zneužívání dětí jako základní a nezbytná součást prevence
 2. Komunikace s agresivním žákem
 3. Šikana: krizový plán.

Cílovou skupinou jsou pedagogové školy, popřípadě ostatních škol v regionu. Navazujeme na semináře realizované v rámci MPP pro žáky a jejich rodiče.

Realizátor projektu: pedagog Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, metodik prevence PPP Tachov, kurzy: Remedium Komunikační dovednosti, Základní kurz krizové intervence.

Celkový rozpočet projektu (v Kč):

Osobní 17.600,–- z toho dotace 17.000,–-

Neinvestiční 4.274,–- z toho dotace 0,–-

Celkem 21.874,–- z toho dotace 17.000,–-

Harmonogram realizace projektu:

duben – květen 2011: příprava seminářů

září – listopad 2011: realizace tří seminářů

listopad 2011: evaluace, vyúčtování

 

3. Semináře pro rodiče

Hlavním cílem jednoletého projektu je realizovat semináře pro rodiče žáků o možném rizikovém chování dětí a mládeže:

 1. Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací
 2. Šikana
 3. Multidisciplinární seznámení s fenoménem komerčního sexuálního zneužívání dětí jako základní a nezbytná součást prevence.

Realizátor projektu: projekt E-bezpečí, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; pedagog VOŠ a CDV Jabok v Praze, koordinátor mezinárodní spolupráce Vznik a rozvoj Center podpory rodiny mezi EJF Berlin a o.s. Kotec, autor knihy Komerční sexualizované násilí na dětech, člen komise odborníků Sociální akademie Silberbach; metodik prevence PPP Tachov, kurzy:Remedium Komunikační dovednosti, Základní kurz krizové intervence.

Celkový rozpočet projektu (v Kč):

Osobní 13.760,–- z toho dotace 13.000,–-

Neinvestiční 6.638,–- z toho dotace 1.000,–-

Celkem 20.398,–- z toho dotace 14.000,–-

Harmonogram realizace projektu:

duben – květen 2011: příprava seminářů

září – listopad 2011: realizace tří seminářů

listopad 2011: evaluace, vyúčtování