Preventivní semináře pro rodiče

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2011
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(10) Říjen

V rámci realizace minimálního preventivního programu Optimální školní klima jsme během měsíce října uspořádali několik akcí. Pro rodiče byly připraveny dva semináře.

Posledním seminářem, který je připraven pro rodiče žáků školy, je akce s názvem Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací, vedený lektorem E-bezpečí. Jedná se o projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Seminář se bude konat 2. 11. 2011 v 15.30 hod.

Témata seminářů pro rodiče korespondují s akcemi pro žáky nastupujících ročníků, které se již konaly, popřípadě budou konat počátkem listopadu.

Semináře jsou spolufinancovány prostřednictvím dotace MŠMT.

(Metodička prevence PhDr. Miroslava Vokatá)

Informace k již proběhlým akcím níže.

První seminář na téma Komerční sexuální zneužívání byl přednostně určen rodičům žáků tří nastupujících ročníků a konal se bezprostředně po rodičovských schůzkách dne 6. 10. 2011. Osloveni byli rodiče všech nových žáků. Nakonec se semináře zúčastnilo bohužel pouze 13 rodičů, kterým tímto děkujeme za zájem a otevřenost. Slíbené kontakty na krizová centra zabývající se touto problematikou najdete na stránkách preventisty.

Druhý seminář se věnoval tématu šikany. Uskutečnil se ve čtvrtek následujícího týdne. Ačkoliv byli opět přímo osloveni rodiče žáků nastupujících ročníků, dále rodiče žáků nižšího gymnázia a prvních dvou ročníků vyššího gymnázia, byla účast zákonných zástupců ještě nižší. Z výsledků šetření mezi sedmi zúčastněnými vyplývá vysoká spokojenost, rodiče se zájmem navrhli další témata týkající se možných problémů svých dětí. Přítomným opět děkujeme za účast.

Vložil marysha, 21. Říjen 2011 - 13:31 categories [ ]