„Otevřené dveře“ z pohledu žáků

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2010
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(10) Říjen

Mariánské Lázně, Mnichov, 11.10. (MVS)

OTEVŘENÉ DVEŘE – takto se jmenuje dobrovolnický projekt, ve kterém se setkávají světy lidí s mentálním postižením a dobrovolníků, kteří se snaží tyto dva odlišné světy propojit. Projekt byl zahájen v Domově Pramen v Mnichově před několika lety. I nadále pokračuje ve spolupráci s žáky Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně a dalších, kteří mají o tuto činnost zájem.

V rámci společenskovědního semináře pod vedením PhDr. Miroslavy Vokaté jsme byli osloveni Domovem Pramen pro účast v tomto projektu. Nejprve proběhla návštěva Bc. Aleny Kovandové a Mgr. Michaely Matějkové v našich třídách. Vysvětlily nám v čem dobrovolnictví spočívá a přiblížily, jak se v Domově Pramen žije jejich klientkám.

V dalším týdnu jsme se návštěvy Domova pro osoby se zdravotním postižením sami zúčastnili. Byli jsme provedeni celým zařízením, seznámili jsme se s režimem klientek a blíže poznali jejich domov. Navštívili jsme zde dílny pro ruční práce, obchůdek, kde klientky nakupují i prodávají, jídelnu a na pozvání klientek i některé z pokojů.

Ten, kdo měl zájem, se na konci návštěvy mohl zapsat na výlet do zoo, který se bude konat nejspíš začátkem listopadu, a tam klientky lépe poznat. Většina žáků z návštěvy byla příjemně překvapená, z klientek i pracovnic zařízení po celou dobu vyzařovala radost ze spolupráce.

Děkujeme za zajímavé informace a milý přístup Bc. Aleně Kovandové a Mgr. Michaele Matějkové.

Anna Sýkorová a Pavlína Hylmarová, 3. C a 7. A, Společenskovědní seminář a seminář z mediální výchovy

Vložil marysha, 18. Říjen 2010 - 15:12 categories [ ]