Odkazy

webmail.forpsi­.com Rozhraní pro práci se školními e-maily (zaměstnanci školy).
moodle.goaml.cz Softwarový balík Moodle je určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW.
old.goaml.cz Původní stránky gymnázia před 3.1.2008.
old.oaml.cz Původní stránky obchodní akademie před 3.1.2008.
bio.goaml.cz Biologický web určený pro potřeby naší školy.
SIPVZ.goaml.cz Státní informační politika ve vzdělávání, projekt ICT vzdělávání pedagogických pracovníků.