Odkazy

moodle.goaml.cz Softwarový balík Moodle je určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW.
EDUCA PORTÁL Dotazníkový portál vytvořený v rámci projektu Hodnocení kvality.

Hlavní stránky ČŠI Hlavní stránky portálu České školní inspekce
inset.scicr.cz Inspekční systém elektronického testování
svp.csicr.cz Modul pro práci s ŠVP

Odkaz na směrnice ISO Portál na správu dokumentace (zaměstnanci školy).
old.goaml.cz Původní stránky gymnázia před 3.1.2008.
old.oaml.cz Původní stránky obchodní akademie před 3.1.2008.
bio.goaml.cz Biologický web určený pro potřeby naší školy.
SIPVZ.goaml.cz Státní informační politika ve vzdělávání, projekt ICT vzdělávání pedagogických pracovníků.