Ocenění žáků v Karlových Varech - výtvarná soutěž

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2017
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(06) Červen

Dne 6.6. 2017 se v Karlových Varech konalo slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže konané na počest osmistého výročí blahoslaveného Hroznaty, zakladatele premonstrátského kláštera v Teplé. Výtvarného ztvárnění tohoto úkolu se naši studenti zhostili tak dobře, že obsadili dvě první místa, jedno druhé a jedno třetí místo. Blahopřejeme k vítězství Janě Košarkové z primy a Šárce Sulanové z 1.C, dále Solomii Mervě z 5.A a Antónii Pekárovičovéz 1.C.

Soutěže jsme se zúčastnili ve dvou věkových kategoriích a ve dvou tematických celcích

  • Hroznata součástí společenství lidí a Hroznata stavitel. Vítězné obrázky budou ke shlédnutí během prázdnin v prostorách kláštera v Teplé. Ceny vítězům předala hejtmanka karlovarského kraje, paní Jana Vildumetzová a nový plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. O hudební zážitek se postarali žáci ZUŠ.

Fotografie z akce ke shlédnutí na FB GOAML

Mgr. Marta Nyklesová, vyučující

Vložil spravce, 7. Červen 2017 - 8:17 categories [ ]