Vzdělávací pořady

Informační den k česko-německé divadelní akci "Čojč MAGENT 2015"

Děkuji Janu Štěpánkovi za pomoc s informačním dnem a všem studentům za účast. Pro zájemce jsou ve škole umístěny informační letáčky a přihlášky. V případě dalších dotazů jsem k dispozici. M. Lehocká

Vložil marysha, 6. Únor 2015 - 13:57 categories [ ]

Oborové dny - matematika

Určeno všem účastníkům OD – Matematika. Sejdeme se v úterý 22.4.2014 v 8,00 v u­čebně č. 312. S sebou si vemte psací potřeby, vytištěné materiály z přiloženého souboru a chuť pracovat.

Vložil drexler, 15. Duben 2014 - 10:27 categories [ ]

Čojč hledá mladé lidi!

Dne 17. 1. 2013 se na naší škole uskutečnil workshop k česko-německému divadelnímu projektu „Kašperl proVokativ“. Byl představen projekt, jeho koncepce a harmonogram. Jedná se o formu setkávání a spolupráce mládeže od 15 do 23 let v česko-bavorské příhraniční oblasti. Žáci dostali letáčky s informacemi a přihláškou. Akce je dobrovolná, škola podporuje žáky uvolněním z výuky pro potřeby konání workshopů. Další informace poskytne Mgr. M. Lehocká, nebo je najdete na www.cojc.eu/projekty.

Vložil marysha, 17. Leden 2013 - 22:16 categories [ ]

Dobrovolnický projekt Otevřené dveře

Již 9 let spolupracuje gymnázium s Domovem Pramen v Mnichově prostřednictvím dobrovolnického projektu Otevřené dveře. Po seznamovací přednášce mají žáci společenskovědního semináře možnost nahlédnout do autentického světa mentálně postižených žen a po zkušenostech z exkurze se každoročně přihlásí několik dobrovolníků, kteří svými osobními kontakty a navázaným přátelstvím s klientkami Domova přispívají ke zrušení bariér mezi oběma světy. V letošním školním roce byla naše spolupráce zaznamenána i v dokumentárním pořadu Klíč, který Česká televize odvysílala 3. ledna 2013.

Vložil tesarova, 15. Leden 2013 - 22:03 categories [ ]

Koncert pro rodiče s dětmi

V pátek dne 23. března jsme se již poněkolikáté zúčastnili koncertu pro rodiče s dětmi, který se opět v Městském divadle.

Koncert začínal od 18.30 hodin a tentokrát se jmenoval Z pohádky do pohádky. Pod taktovkou Martina Peschíka hrál nám Západočeský symfonický orchestr. Celým koncertem a doprovodným slovem provázel pan Miroslav Oblištil. Jako první vyprávěl příběh o Louskáčkovi. Poté co orchestr zahrál ukázky z baletu Louskáček, vyprávěl pan Oblištil o ne tak známé pohádce s úsměvným názvem Šeredka, císařovna a pagod.

Vložil marysha, 3. Duben 2012 - 8:02 categories [ ]

Koncert pro rodiče a děti

Dne 25. listopadu 2011 se uskutečnil koncert pro rodiče a děti ve společenském domě Casino, kterého jsme se zúčastnili s paní učitelkou A. Drobnou. Koncertu se zúčastnila 3 děvčata z primy a 6 děvčat ze sekundy. Program byl zahájen v 17 hodin. V první části nám Západočeský symphonický orchestr (ZSO) Mariánské Lázně zahrál Laské tance od Leoše Janáčka, a to Starodávný, Požehnaný, Dymák, Druhý starodávný a Pilky. Byl nám představen samotný orchestr a i k tancům jsme se dozvěděly hodně zajímavých informací. Ve druhé polovině programu nám zazpívali smíšené sbory ze ZUŠ z Mariánských Lázní, Karlových Varů, Kraslic a Nejdku O Káče a s Káčou od skladatele Jana Vičara, který seděl v hledišti. Sbor též doprovázel ZSO Mar. Lázně. Koncert skončil po hodině příjmeného programu potleskem.

Koncert se nám líbil a jsme moc rády, že jsme se mohly zúčastnit.

Hana Přikrylová a Denisa Doffková, třída 2. A

Vložil marysha, 13. Prosinec 2011 - 12:20 categories [ ]

"Dobrý den písní přejeme Vám!"

Tímto netradičním pozdravem nebo lépe řečeno trojhlasným popěvkem jsme pozdravili šéfdirigenta Západočeského symfonického orchestru z Mariánských Lázní, pana Michaela Roháče.

My žáci 2. C jsme díky paní učitelce Drobné měli tu čest se jménem naší školy rozloučit s panem šéfdirigentem osobně. Věnovali jsme mu kytici a zvonek na památku. Pan dirigent nás srdečně přivítal ve své kanceláři v domě Chopin. Byla to zřejmě bohužel jedna z posledních příležitostí se s panem Roháčem setkat, než po prvním abonentním koncertě opustí Mariánské Lázně a bude hostovat v různých orchestrech na území ČR a SRN, zejména pak v Praze a Kolíně nad Rýnem, jak nám pan Roháč sám sdělil. Na rozloučenou se nám všem podepsal a bylo na něm poznat, že takovéto rozloučení nečekal a byl v rozpacích.

Nám nezbývá říci nic jiného, než že toto setkání bylo zajímavé a dostalo se nám vřelého přijetí, za což panu Roháčovi děkujeme a přejeme mu, aby byl spokojený a úspěšný ve své další profesní kariéře, stejně tak jako v osobním životě a dále mu přejeme, aby byl plný elánu a dával do hudby celé své srdce, jako jistě dává i teď a nenechal se odradit nepříznivou dobou a finanční podporou pro orchestry.

Eva Koreisová a Tomáš Novotný, žáci 2. C

Vložil marysha, 3. Říjen 2011 - 14:59 categories [ ]

Evropská unie v 1. OA

V pondělí 20. 6. 2011 žákům třídy 1.OA zpestřila hodinu ekonomiky slečna Bc. Kateřina Turčinová z Eurocentra Karlovy Vary přednáškou o Evropské unii. Připomněla nám základní údaje o EU a cíl evropské integrace, pak přidala informace o jednotném vnitřním trhu a volném pohybu osob.

Vložil kubat2, 29. Červen 2011 - 21:31 categories [ ]

Děti nejen dětem

Dne 2. června se žáci kvinty v rámci Hudební výchovy zúčatnili kulturního pásma Děti nejen dětem, které pořádá ZUŠ Fryderika Chopina Mariánské Lázně.

Vložil marysha, 17. Červen 2011 - 15:42 categories [ ]

Koncert pro rodiče s dětmi

V pátek dne 25. března jsme se zúčastnili koncertu pro rodiče s dětmi, který se konal v Městském divadle.

Koncert začal již v 19:30, ale my už jsme celí nedočkaví čekali před divadlem, až koncert začne. Jmenoval se Pohádka, dirigentem byl pan Olimpio Cretan a hrál nám Západočeský symfonický orchestr.

Po zvednutí opony přišel potlesk, ale hlavně také paní v červených šatech – paní Kamila Cretan, která nás celým koncertem prováděla.

Vložil marysha, 5. Duben 2011 - 12:44 categories [ ]