Vědomostní soutěže a olympiády

Matematická olympiáda - kategorie P

Richard Hladík, žák kvinty, se ve dnech 27.3. – 28.3. zúčastnil celostátního kola Matematické olympiády – kategorie P, které se konalo v Ostravě. Ačkoliv patřil mezi nejmladší účastníky, získal krásné 20. místo. Gratulujeme, děkujeme a věříme, že získané zkušenosti zúročí v dalších ročnících.

Vložil drexler, 28. Březen 2014 - 22:18 categories [ ]

Nejrychlejším písařem v Karlovarském kraji je Josef Stybar z Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně

Dne 18. března 2014 se na Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Karlových Varech konalo Krajské kolo Mistrovství České republiky v grafických disciplínách. Stejně jako v minulých letech se žáci 7 středních škol Karlovarského kraje utkali ve wordprocessingu, korektuře textu a psaní na klávesnici.

Vložil tesarova, 20. Březen 2014 - 18:54 categories [ ]

Biologická olympiáda - školní kolo (kat. C a D)

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se konalo školní kolo biologické olympiády, z 10 soutěžících ve dvou kategoriích vzešli čtyři reprezentanti do okresního kola.
V kategorii C se na prvních dvou příčkách umístila Denisa Doffková (4.A) – 1. místo a Renata Martínková (3.A) – 2. místo a v kategorii D to byl Adam Rákos (1.A) – 1. místo a Jan Havíř (2.A) – 2. místo.

Děkujeme za účast, gratulujeme k úspěchu a těšíme se na jejich reprezentaci v okresním kole.

Vložil kubat2, 10. Únor 2014 - 11:58 categories [ ]

Krajské kolo přeboru středních škol Karlovarského kraje v šachu

Naše škola ve spolupráci s Komisí mládeže Krajského šachového svazu Karlovy Vary uspořádala krajské ho soutěže středních škol. Kromě družstva naší školy se zúčastnila družstva Gymnázia v Sokolově, Obchodní akademie Karlovy Vary, SPŠ Ostrov a 1. českého gymnázia v Karlových Varech. Soutěžilo se celkem v pěti kolech, naše družstvo ve složení Blanka Brunová a Kristýna Zítková z 3. A, Ruslan Hlovyak z 3. C a Aleš Kratochvíl z 4. C obsadilo krásné 2. místo a postoupilo do celostátního kola.
Blahopřejeme!

Celkové výsledky krajského kola naleznete dále…

Vložil kubat, 10. Únor 2014 - 10:50 categories [ ]

Školní kolo zeměpisné olympiády


Již tradičně se v lednu konalo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 35 žáků ve 4 kategoriích. Studenti během dvou hodin řešili úkoly ve dvou kolech, jedno s atlasem, druhé bez atlasu. Bodové zisky z obou kol se sčítaly. Vítězové v každé kategorii budou naši školu reprezentovat 18. února v okresním kole v Chebu.
Část výsledkové listiny (první tři místa z každé kategorie) naleznete v příloze.

Vložil kubat, 10. Únor 2014 - 10:45 categories [ ]

Logická olympiáda 2013

Blahopřejeme postupujícím do krajského semifinále – Danielovi Saracino z kvarty a Tereze Slowíkové a Richardu Hladíkovi z kvinty.

8. listopadu jim budeme držet palce, aby zopakovali loňský skvělý výsledek Richarda Hladíka, který postoupil do celostátního kola.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Během října řešili někteří naši studenti úlohy základního kola, v kategorii nižších ročníků gymnázia se v kraji zúčastnilo 696 žáků, z naší školy 21 žáků. Mezi prvními sty žáky se kromě postupujícího umístili ještě Frederik Albl a Václav Bartoš z primy a Blanka Brunová z tercie. I to je velmi pěkný výsledek. V kategorii střední školy se v kraji zúčastnilo 382 studentů, naši dva postupující jsou mezi 44 nejlepšími.

Mgr. Kateřina Dingová

Vložil tesarova, 1. Listopad 2013 - 13:05 categories [ ]

Soutěž Domažlický datel - úspěchy žáků naší školy

Ve dnech 22. a 23. října 2013 se na domažlické VOŠ, OA a SZŠ konala soutěž Domažlický datel, která je určena 2. ročníkům a mladším. Zúčastnilo se jí 30 jednotlivců z 10 škol.

Soutěžilo se ve třech desetiminutových opisech s rozdílnou penalizací – 10, 50 a 100 úhozů za chybu. Nejlepšího výkonu v nejtěžší disciplíně s penalizací 100 úhozů za chybu (odečítá se zhruba 1,5 řádku) dosáhl Jan Jurek, jehož hrubá rychlost byla 428,4 úhozy/min, na 4. místě skončil Josef Stybar se 384 úhozy/min. V opisu s penalizací 50 úhozů za minutu bylo umístění následující: 1. Jan Jurek, 3. Josef Stybar a 5. Tomáš Nápravník. V disciplíně s penalizací 10 úhozů za chybu zvítězil Josef Stybar se 424,9 úhozů/min, druhý skončil Jan Jurek a na osmé místo obsadil Tomáš Nápravník.

Vložil tesarova, 1. Listopad 2013 - 11:52 categories [ ]

Zadání matematické olympiády

V přílohách najdete zadání matematické olympiády kategorie Z6 (prima) – Z9 (kvarta). V přiloženém letáku jsou pak termíny odevzdání domácího kola…Zadání pro čtyřleté obory najdete v sekci matematika. Těšíme se na velké množství úspěšných řešitelů!

Vložil drexler, 23. Říjen 2013 - 16:32 categories [ ]

NAŠI GYMNAZISTÉ NEJENOM OBSTÁLI V TVRDÉ KONKURENCI MLADÝCH VĚDCŮ, ALE DOKONCE ZÍSKALI DRUHÉ MÍSTO

Ve dnech 14.–16. června se v Brně konala 35. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti, naši školu po úspěchu v chebském regionálním kole reprezentovali dva žáci, a to Martin Liška ze 3. C a Lada Zadranská z 8. A.

Martin Liška se svou prací Vodní ptáci Tachovska obsadil z téměř dvaceti soutěžících v oboru Biologie 13. místo.
Lada Zadranská ze stejného počtu zúčastněných v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času s prací na téma Hudební psychologie obhájila krásné 2. místo.

Do Brna ze všech škol Karlovarského kraje odjela letos jedenáctičlenná delegace, naši žáci tedy výborně reprezentovali nejen naši školu, ale i celý kraj.
Oběma děkujeme a blahopřejeme
PhDr. Miroslava Vokatá, garant školního kola SOČ

Vložil vokata, 20. Červen 2013 - 13:37 categories [ ]

Úspěch maturantů v SOČ

I v letošním roce se naši tři žáci dne 17. 4. zúčastnili krajského kola přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) konané na půdě chebského gymnázia. Letos poprvé se kromě maturantky, Lady Zadranské z oktávy A, zapojili i žáci třetích ročníků, Martin Liška z 3. C a Kateřina Lopatová z 3. OA.

Z celkových 18 soutěžních oborů každý z nich soutěžil v jiném: Martin Liška v oboru 4. biologie s prací Vodní ptáci Tachovska, Lada Zadranská v oboru 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času s prací Hudební psychologie a Kateřina Lopatová v oboru 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory s prací Získávání pracovních příležitostí a informační zdroje.

Martin Liška a Lada Zadranská se umístili na prvním místě a postupují do celostátního kola SOČ konaného v polovině června v Brně. Oběma budeme držet palce, aby jejich práce i obhajoby uspěly v těžké konkurenci ostatních studentských vědeckých prací. Kateřina Lopatová obhájila druhé místo.

Všem zúčastněním gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní garant SOČ PhDr. Miroslava Vokatá

Vložil marysha, 29. Duben 2013 - 10:00 categories [ ]