Obecné informace

Účast studentů Gymnázia a OA Mariánské Lázně na mezinárodním projektu ve Weidenu.

Studenti Gymnázia a OA Mariánské Lázně měli opět možnost podílet se na mezinárodním projektu, tentokráte u příležitosti výročí 20 let partnerství měst Weiden i.d.OPf. a Annaberg-Buchholz. 

Oslavy tohoto výročí proběhly v termínu 24.-28.června 2010 ve Weidenu a účastnila se jich všechna jeho partnerská města – Mariánské Lázně (ČR), Macerata (ITA), Issy-les-Moulineaux (FRA), Weiden am See (AUT) a Annaberg-Buchholz (SRN). Výše zmíněný projekt, kterého se účastnili studenti z partnerských měst, nesl název „Od hrůz 2. světové války až po sjednocenou Evropu“ a úkolem bylo připravit si odpovědi na několik otázek k tématu a diskutovat. Michael Zeidler – student třídy 3.C – vystihl ve velmi rozsáhlém projevu v plynné a bezchybné němčině významné etapy ve vývoji vztahů ČR a Německa po válce, hovořil o bariérách mezi komunikací obou zemí před rokem 1989 a zmínil důležitou roli jednotné EU jakožto hospodářského konkurenta Japonska a USA. Rovněž vyzdvihl význam přeshraničního partnerství a spolupráce měst Weiden a Mariánské Lázně. Za svůj projev byl odměněn bouřlivým potleskem posluchačů v čele se starostou města Weiden – Kurta Seggewiße. Výstava všech materiálů tohoto projektu včetně dobových fotografií je k vidění ve Weidenské Max-Reger-Halle.

Vložil kucera, 29. Červen 2010 - 10:33 categories [ ]

Schůzka uchazečů nastupujících ročníků

Schůzka rodičů a žáků nových prvních ročníků s vedením školy se koná 28. 6. 2010 od 14:00 hodin v budově školy v prvním patře.

Vložil tesarova, 22. Červen 2010 - 9:23 categories [ ]

Oborové dny - pitevní maraton (biologie)


…další fotografie z našich prvních oborových dní. Tentokrát z biologie…

Oborové dny 2010 (biologie)

Vložil kubat, 26. Duben 2010 - 12:28 categories [ ]

Oborové dny (výtvarná výchova)


Zde se můžete podívat na několik fotografií z našich prvních oborových dní…

Oborové dny 2010 (výtvarná výchova)

Vložil kubat, 10. Duben 2010 - 21:14 categories [ ]

Oborové dny

V příloze této aktuality naleznete seznam nezapsaných žáků na oborové dny 2010 vč. volné kapacity v jednotlivcýh oborech (soubor *.pdf). Dodatečný zápis se koná v úterý 16/3 o velké přestávce v kabinetu č. 311.
Další příloha jsou seznamy žáků se zapsaným oborem (soubor v *.xls). Prosím všechny žáky, aby provedli kontrolu a s případnými reklamacemi přišli do kabinetu č. 311 kdykoliv do úterý 16/3. Zápisový lístek vezměte s sebou.

Vložil drexler, 12. Březen 2010 - 22:01 categories [ ]

OBOROVÉ DNY VG

Pro všechny žáky VG kromě maturantů jsou určeny oborové dny. Novinka, která je součástí školního vzdělávacího programu. V příloze najdete informace o jednotlivých předmětech (anotace oborových dnů) a také o způsobu zápisu. Respektujte, prosím, všichni termíny a způsob zápisu.

Vložil drexler, 24. Únor 2010 - 16:46 categories [ ]

Den otevřených dveří - 6. 12. 2013

Vložil kubat, 23. Listopad 2009 - 13:49 categories [ ]

Zachování osmiletého gymnázia v Mariánských Lázních

Prosím podpořte petici na zachování našeho osmiletého gymnázia.

Svůj podpis můžete připojit na http://www.petice24.com/goaml

Vložil kubat2, 21. Listopad 2009 - 0:37 categories [ ]

Projektový týden - gymnázium 2008 - čas a hudební výchova

Každá skupina účastnící se projektového týdne se setkala také s estetickou výchovou výtvarnou nebo hudební.
Část skupiny, která byla vybrána, se pod vedením paní profesorky Mgr. Aleny Drobné naučila písně „Bejvávalo, bejvávalo“, „Již usíná den“ a „Rožnovské hodiny“. …

Vložil spravce, 18. Prosinec 2008 - 11:08 categories [ ]