Maturita

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Platný rozpis ústních maturitních zkoušek je vyvěšen na nástěnkách jednotlivých tříd v aplikaci Bakaláři.

Přejeme šťastnou ruku při tažení otázek.

L. Jíša

Vložil jisa, 17. Květen 2017 - 15:13 categories [ ]

Povolené pomůcky k písemným maturitním zkouškám

V příloze naleznete seznam povolených pomůcek k písemným pracím a didaktickým testům maturitních zkoušek.

Vložil jisa, 28. Duben 2017 - 15:25 categories [ ]

Informace pro maturanty

Veletrh pražských veřejných vysokých škol proběhne ve čtvrtek 2. února 2017 od 9 do 16:30 hodin v prostorách Karolina Univerzity Karlovy, na adrese Ovocný trh 3, Praha 1. Zájemcům o studium se na veletrhu představí celkem osm pražských veřejných vysokých škol: Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická a trojice uměleckých škol (AMU, AVU, UMPRUM).

Více informací o události naleznete zde

Vložil spravce, 25. Leden 2017 - 11:42 categories [ ]

HARMONOGRAM ústních maturitních zkoušek termínu 2016-P

V příloze naleznete rozpis ústního zkoušení podzimního termínu maturitních zkoušek.

L. Jíša

Vložil jisa, 5. Září 2016 - 13:55 categories [ ]

Podzimní termín maturitních zkoušek 2016

Písemné zkoušky profilové části se konají v následujících termínech:
POC dne 9.9.2016 od 8:00 (učebna 321)
Matematika (písemná práce) dne 9.9.2016 od 10:00 (místnost 105)

Písemné zkoušky společné části („státní“) se konají na spádové škole (ISŠ Cheb) v termínu, který je uveden na pozvánce.

Datum ústních zkoušek podzimního termínu maturit je stanoven na 12.9.2016. Třídy 4.C a 8.A maturují před společnou komisí od 12:00. Třída 4.OA maturuje od 10:00. Učebny budou upřesněny.

Vložil jisa, 23. Srpen 2016 - 13:40 categories [ ]

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Maturitní vysvědčení budou absolventům slavnostně předána v pátek 27. 5. 2016 ve velké jednací síni Městského úřadu v Mariánských Lázních. Předávání bude zahájeno v 15:00 hod.

L. Jíša

Vložil jisa, 25. Květen 2016 - 14:28 categories [ ]

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

V záložce „Maturita“ (nabídka vpravo pod červeným oknem „VYHLEDÁVÁNÍ“) je uložen harmonogram ústních maturitních zkoušek jarního termínu 2016.

Vložil jisa, 4. Květen 2016 - 13:19 categories [ ]

Harmonogram ústních maturitních zkoušek podzimního termínu

Příloha obsahuje rozpis ústních maturitních zkoušek podzimního termínu. Tažení otázek pro první zkoušení proběhne v obou komisích v 9:00.

L. Jíša

Vložil jisa, 4. Září 2015 - 13:47 categories [ ]

INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2015

Písemné zkoušky společné části proběhnou na spádové škole (ISŠ Cheb). Pozvánku vám měl poslat ředitel spádové školy. Rozpis jednotlivých písemných zkoušek je zde připojen jako příloha.

Profilové zkoušky: písemná část (POC + matematika) se konají dne 8. 9. 2015. Obě zkoušky začínají v 9:00.
Ústní zkoušky se konají dne 11. 9. 2015. Rozpis, čas a místo budou upřesněny po opravných zkouškách. Zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části se konají v budově školy (GOAML).

L. Jíša

Vložil jisa, 27. Srpen 2015 - 10:48 categories [ ]

PŘIHLAŠOVÁNÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURIT 2015

Připomínám, že je nutné, aby žáci, kteří maturují v podzimním termínu, podali přihlášky nejpozději do 25. 6. 2015. Ti, kteří maturují z českého jazyka, musí předložit také aktuální seznam četby (seznam četby z jarního termínu je pro podzimní termín neplatný). Tato lhůta se týká i těch žáků, kteří budou konat opravné zkoušky po tomto termínu. Formulář přihlášky je připojen jako příloha.

V případě nejasností mě kontaktujte.

Mgr. Ladislav Jíša

Vložil jisa, 3. Červen 2015 - 12:45 categories [ ]