Maturita

Slavnostní zahájení maturitních zkoušek

V pondělí 21. 5. začínají na naší škole ústní maturitní zkoušky. Doba slavnostního zahájení v jednotlivých třídách je následující:

8. A – 7:45 v učebně 321
4. C – 7:35 v učebně 312
4. OA – 7:45 v učebně 319

Přejeme hodně štěstí při tažení otázek.

L. Jíša

Vložil jisa, 17. Květen 2018 - 18:11 categories [ ]

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PODZIMNÍHO TERMÍNU MATURIT 2017

V příloze je připojen rozpis ústních maturitních zkoušek podzimního termínu. Maturitní zkoušky proběhnou 11. 9. 2017 v učebně 321.

L. Jíša

Vložil jisa, 1. Září 2017 - 10:56 categories [ ]

Poslední připomenutí a upřesnění k POC

Písemná zkouška POC se koná zítra, dne 1. 9. 2017, od 8:00 v učebně 114. Dostavte se v cca 7:50.

L. Jíša

Vložil jisa, 31. Srpen 2017 - 16:16 categories [ ]

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Platný rozpis ústních maturitních zkoušek je vyvěšen na nástěnkách jednotlivých tříd v aplikaci Bakaláři.

Přejeme šťastnou ruku při tažení otázek.

L. Jíša

Vložil jisa, 17. Květen 2017 - 15:13 categories [ ]

Povolené pomůcky k písemným maturitním zkouškám

V příloze naleznete seznam povolených pomůcek k písemným pracím a didaktickým testům maturitních zkoušek.

Vložil jisa, 28. Duben 2017 - 15:25 categories [ ]

Informace pro maturanty

Veletrh pražských veřejných vysokých škol proběhne ve čtvrtek 2. února 2017 od 9 do 16:30 hodin v prostorách Karolina Univerzity Karlovy, na adrese Ovocný trh 3, Praha 1. Zájemcům o studium se na veletrhu představí celkem osm pražských veřejných vysokých škol: Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická a trojice uměleckých škol (AMU, AVU, UMPRUM).

Více informací o události naleznete zde

Vložil spravce, 25. Leden 2017 - 11:42 categories [ ]

HARMONOGRAM ústních maturitních zkoušek termínu 2016-P

V příloze naleznete rozpis ústního zkoušení podzimního termínu maturitních zkoušek.

L. Jíša

Vložil jisa, 5. Září 2016 - 13:55 categories [ ]

Podzimní termín maturitních zkoušek 2016

Písemné zkoušky profilové části se konají v následujících termínech:
POC dne 9.9.2016 od 8:00 (učebna 321)
Matematika (písemná práce) dne 9.9.2016 od 10:00 (místnost 105)

Písemné zkoušky společné části („státní“) se konají na spádové škole (ISŠ Cheb) v termínu, který je uveden na pozvánce.

Datum ústních zkoušek podzimního termínu maturit je stanoven na 12.9.2016. Třídy 4.C a 8.A maturují před společnou komisí od 12:00. Třída 4.OA maturuje od 10:00. Učebny budou upřesněny.

Vložil jisa, 23. Srpen 2016 - 13:40 categories [ ]

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Maturitní vysvědčení budou absolventům slavnostně předána v pátek 27. 5. 2016 ve velké jednací síni Městského úřadu v Mariánských Lázních. Předávání bude zahájeno v 15:00 hod.

L. Jíša

Vložil jisa, 25. Květen 2016 - 14:28 categories [ ]

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

V záložce „Maturita“ (nabídka vpravo pod červeným oknem „VYHLEDÁVÁNÍ“) je uložen harmonogram ústních maturitních zkoušek jarního termínu 2016.

Vložil jisa, 4. Květen 2016 - 13:19 categories [ ]