Fiktivní firmy

První školní rok s projektem z evropských dotací je úspěšně za námi…

Fiktivní firma jako moderní forma výuky – číslo projektu CZ.1.07/1.1.11/03­.0004

Na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně byl v březnu 2011 „odstartován“ projekt Fiktivní firma jako moderní forma výuky. Tento projekt je hrazený z prostředků EU Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Projekt je zaměřen na moderní výuku fiktivních firem. Cílovou skupinou jsou žáci 3. ročníku oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum.

Fiktivní firma je předmět, kde se žáci učí být správným obchodníkem. Mají zaregistrovanou firmu jako fiktivní. Na fiktivní úřady platí daně, zdravotní a sociální pojištění, počítají si mzdy, starají se o propagaci firmy založením svých webových stránek, vyráběním vizitek a katalogů. Během školního roku se pak prezentují na veřejnosti prostřednictvím veletrhů fiktivních firem. Každý žák má ve firmě svou funkci (ředitel, sekretářka, účetní a marketingové oddělení, apod.).

Vložil kubat, 26. Srpen 2011 - 0:02 categories [ ]

Veletrh fiktivních firem v Sokolově a další vítězství!

Fiktivní firma jako moderní forma výuky – číslo projektu CZ.1.07/1.1.11/03­.0004

Dne 24. února 2011 se konal již 3. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem v Sokolově. Z naší školy se již tradičně vypravily firmy Skalpel, s. r. o., a Lares, s. r. o., ze 3. ročníku oboru obchodní akademie, pod vedením vyučujících Ing. Věry Havlíčkové a Ing. Jany Gaszczykové.

Naše firmy se skvěle reprezentovaly prostřednictvím katalogu, stánku a ústní i elektronické prezentace. Obě firmy se umístily na stupních vítězů a to v kategorii: „Nejlepší prezentace“. Skalpel, s. r. o., v této kategorii vyhrál 1. místo a firma Lares, s. r. o., se umístila na 3. místě!

Vložil marysha, 13. Březen 2011 - 17:24 categories [ ]

Fiktivní firma Skalpel, s. r. o. se představila na mezinárodním veletrhu v Bratislavě

Mariánské Lázně, 28. 11. 2010 (Mou)

„Po náročných třech dnech plného lidí a nezapomenutelných zážitků s námi do ČR přijel i pohár za 3. místo v nejlepší zahraniční firmě.“

Kdo sledoval cestu Fiktivních firem při Gymnáziu a OA Mariánské Lázně již v minulém školním roce, jistě pro něj nebude překvapením zpráva, že jsme se v listopadu 2010 zúčastnili veletrhu fiktivních firem na Slovensku. S ředitelem firmy Lukášem, jeho asistentkou Nikolou, vedoucím marketingu Ladislavem, účetní Ivanou a kolegyní Ing. Věrou Havlíčkovou jsem měla tu čest zúčastnit se s nimi 13. mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Bratislavě.

Tímto veletrhem žáci 4. ročníku oboru obchodní akademie ukončili svou pouť s fiktivní firmou Skalpel, s. r. o., kterou od září 2010 vede opět 3. ročník OA pod novým vedením. Účastnit se tohoto slovenského veletrhu bylo pro žáky výhrou z března 2010 v Praze, kdy fiktivní firma Skalpel, s. r. o. získala 1. místo v kategorii nejlepší český stánek.
Díky finanční výhře od společnosti NÚOV Praha a finančnímu příspěvku na jízdné od Krajského úřadu Karlovarského kraje jsme mohli naši výhru vyčerpat.

Vložil marysha, 29. Listopad 2010 - 9:30 categories [ ]

DEN S FIKTIVNÍMI FIRMAMI

Jak jsme se před prázdninami rozloučili se školním rokem na G a OA Mar. Lázně?

V pondělí 28. června 2010 se v prostorách Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně konal 1. obchodní den. Tento den byl uspořádán žáky 3. ročníku oborů obchodní akademie a ekonomického lycea, kteří v průběhu studia vedou fiktivní firmy a prostřednictvím veletrhů reprezentují naši školu na území České republiky. Proč tedy své úspěchy a roční činnost nepředstavit i ostatním žákům gymnaziálních oborů nebo třeba i veřejnosti? … A tak vznikl tento 1. obchodní den, kterým se žáci zároveň rozloučili se školním rokem 2009/2010. V průběhu dopoledne byli žáky 3.OA a 3.EL představeny celkem 3 firmy, které si postavily i své stánky v prostorách tělocvičny. Fiktivní firma Lares, s. r. o. se prezentovala jako lázeňství a hotelnictví. Druhá fiktivní firma Skalpel, s. r. o. přivítala své zákazníky v tee-pee, kde sjednávala narozeninové oslavy, plesy, svatby, rauty apod. Poslední, neregistrovaná školní fiktivní firma Smile, s. r. o. se chtěla také představit se svými dovednostmi, a jelikož se zabývá fotografickými službami, postavila si u svého stánku i malý fotoateliér. Zde se mohla veřejnost i žáci školy nechat vyfotografovat na památku. Dále se představil Divadelní soubor GOA Mariánské Lázně, který k jednotlivým fiktivním firmám sehrál scénky na obchodní téma. Za budovou školy se představili žáci gymnaziálních oborů s výtvarnou dílnou, kde si každý návštěvník mohl vyzkoušet modelování z hlíny nebo malování na sklo. Také bylo připraveno i několik sportovních her. Pro nižší gymnázium organizátoři 1. obchodního dne připravili stopovanou v okolí školy o sladké odměny.

Vložil jisa, 9. Červenec 2010 - 14:44 categories [ ]