Jednání na GOAML

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2018
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(05) Květen

Jednání na GOAML V úterý 15. května 2018 proběhlo na Gymnáziu a obchodní akademii v Mariánských Lázních pracovní jednání týkající se návrhu Koncepce středního školství v Karlovarském kraji, kterou zpracoval Odbor školství Karlovarského kra­je.

Jednání se uskutečnilo v ředitelně školy za přítomnosti radního pro školství KK pana Ing. Jana Bradáče, náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka a ředitele školy Mgr. Miloslava Pelce. Dále se jednání zúčastnili poslanec PS ČR Ing. Petr Třešňák (člen školské rady GOAML za zřizovatele), starosta města Mariánské Lázně Ing. Martin Kalina, místostarosta města Mariánské Lázně PhDr. Luděk Nosek a pozvání přijal i ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně Ing. Jiří Chum.

Hlavním bodem jednání bylo zamýšlené neotevření studijního oboru obchodní akademie ve školním roce 2019/2020. Tato informace byla zveřejněna v návrhu Koncepce středního školství, který vzalo na vědomí zastupitelstvo KK dne 26. dubna 2018. Po hodinové diskusi s vedením školy, které argumentovalo především prokazatelnou kvalitou školy a 65letou tradicí oboru obchodní akademie, využili radní KK a náměstek hejtmanky možnosti diskutovat s pedagogickým sborem naší školy. V hodinové debatě byly kladeny erudované otázky pro radní KK a předkládány argumenty proti jakémukoliv omezování nabídky oborů na naší škole. Gymnázium (osmileté, čtyřleté) a obchodní akademie jsou neodmyslitelnou součástí vzdělávacího procesu nejen v regionu Mariánských Lázní, ale i celého okresu Cheb (obor obchodní akademie se v současné době vyučuje pouze na Obchodní akademii v Karlových Varech a u nás). Učitelé také upozornili na to, že GOAML je jednou z nejvíce optimalizovaných škol v regionu i v ČR a že v každém volebním období je naše škola nucena čelit návrhům redukovat počty žáků či vzdělávacích oborů.

Na závěr besedy konstatovali představitelé Karlovarského kraje, že se na naší škole žádný obor rušit nebude.

V Mariánských Lázních 17. 5. 2018

Mgr. Miloslav Pelc, ředitel školy

Vložil spravce, 18. Květen 2018 - 15:17 categories [ ]