Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení 2019/2020 (nástup 1.9.2019)


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení (obory gymnázium (čtyřleté) a obchodní akademie)

(zveřejněno 4. července 2019 9:45)

Škola zveřejňuje kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro obory

79–41-K/41 gymnázium (čtyřleté)

63–41-M/02 obchodní akademie

Informace pro podání přihlášky:

termín pro podání přihlášky: do 29. 8. 2019 (včetně)
náležitosti: potvrzení lékaře nevyžadujeme
  spolu s přihláškou uchazeč podá výpis výsledků JPZ z 1. kola přijímacího řízení
  rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 30. 8. 2019

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujete školu (sekretariát 354624166 nebo Mgr. Tesařová 739322341)


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (obor obchodní akademie)

(zveřejněno 20. května 2019 17:15)

Škola zveřejňuje kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro obor

63–41-M/02 obchodní akademie

Informace pro podání přihlášky:

termín pro podání přihlášky: do 27. 5. 2019 (včetně)
náležitosti: potvrzení lékaře nevyžadujeme
  spolu s přihláškou uchazeč podá výpis výsledků JPZ z 1. kola přijímacího řízení
  rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 31. 5. 2019

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujete školu (sekretariát 354624166 nebo Mgr. Tesařová 739322341)


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (obor čtyřleté gymnázium)

(zveřejněno 10. května 2019 13:45)

Škola zveřejňuje kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro obor

79–41-K/41 gymnázium (čtyřleté)

Informace pro podání přihlášky:

termín pro podání přihlášky: do 21. 5. 2019 (včetně)
náležitosti: potvrzení lékaře nevyžadujeme
  spolu s přihláškou uchazeč podá výpis výsledků JPZ z 1. kola přijímacího řízení
  rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 24. 5. 2019

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujete školu (sekretariát 354624166 nebo Mgr. Tesařová 739322341)


Ve školním roce 2019/2020 bude škola otevírat

 • jeden ročník osmiletého gymnázia (uchazeči z 5. tříd) – 30 míst
 • jeden ročník čtyřletého gymnázia (uchazeči z 9. tříd) – 30 míst
 • jeden ročník obchodní akademie (uchazeči z 9. tříd) – 30 míst

Dne 28. 1. jsou zveřejněna KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Vyplňování přihlášek (informace pro rodiče)

 • přihlášky je nutné podat písemně na formulářích do 1. března 2019 přímo do školy a to osobně nebo poštou denně od 8:00 do 15:00
 • podání proveďte v kanceláří č. 107 (1. patro) – (po telefonické domluvě je možné i jindy – tel. 354 624 166)

vzor přihlášky platný pro přijímací řízení 2019/2020

formát PDF (k tisku) formát XLS (k editaci před tiskem)
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře,
 • upozornění – v 1. kole je nutné při podávání přihlášek na SŠ vyplnit shodně obě přihlášky (na školu uvedenou 1. v pořadí bude uchazeč dělat přijímací zkoušku v 1. termínu, na 2. v pořadí vyplněnou školou bude dělat uchazeč zkoušku ve 2. termínu)
 • termín přijímací zkoušky nevypisujete

termíny pro centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky

ročník uchazeče 1. termín 2. termín
žáci z 5. tříd 16. dubna 2019 17. dubna 2019
žáci z 9. tříd 12. dubna 2019 15. dubna 2019
 • přihláška musí být potvrzena školou, ze které se žák hlásí, případně zákonným zástupcem s doložením ověřených kopií výsledků předchozího vzdělávání
 • uchazeč, který má doklady o úspěších v soutěžích (podmínky jsou uvedené v kritériích) nechť doloží kopie spolu s přihláškou
 • pro uchazeče s potřebou úpravy přijímací zkoušky na základě SVP je nutné s přihláškou dodat platné doporučení

Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 354 62 41 66, 739 322 341 Mgr. Tesařová, případně tesarova(zavi­náč)goaml.cz


Dokumenty ze dne otevřených dveří

Informační prezentace o PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Přihláška ke studiu na SŠ (PDF soubor)

Přihláška ke studiu na SŠ (excelovská verze)


Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 26. ledna 2019

Více informací v sekci Přijímací zkoušky nanečisto


Kurz matematiky pro žáky 9. ročníků

pro žáky z 9. tříd, kteří podají přihlášku alespoň na jeden obor na naší školu nabízíme kurz matematiky. Více informací v sekci Kurz matematiky 9. ročník


Zažij GOAML!

Staň se na den žákem střední školy! Aktivita probíhá pro žáky z 9. tříd, od října 2018 do ledna 2019.

Více informací v sekci Zažij GOAML