Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení 2018/2019 (nástup 1.9.2018)


(13.6.2018)

3. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace vyhlašuje pro příští školní rok (2018/2019) 3. kolo přijímacího řízení na studijní obory gymnázium (čtyřleté) (15 volných míst) a obchodní akademie (8 volných míst)

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019


Informace pro zájemce o 3. kolo přijímacího řízení

 • Každý uchazeč, který má zájem o 3. kolo přijímacích zkoušek, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku (i přestože již na naší školu přijímací zkoušky v 1. kole konal).
 • termín odevzdání přihlášek stanovujeme na 1. června 2018 do 14:00 hodin do sekretariátu školy (kancelář 107, 1. patro) osobně nebo poštou
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře
 • žák zároveň spolu s přihláškou odevzdá kopii výsledků jednotné přijímací zkoušky
 • (v případě, že zájemce v 1. kole letošního školního roku nekonal jednotné přijímací zkoušky, nechť se osobně informuje na telefonním čísle, jak dále postupovat)

Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 354 62 41 66 (sekretariát), nebo Mgr. Klára Tesařová 739 322 341

(12.6.2018)

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace vyhlašuje pro příští školní rok (2018/2019) 2. kolo přijímacího řízení na studijní obor gymnázium (osmileté) (2 volná místa)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019


Informace pro zájemce o 2. kolo přijímacího řízení

 • Každý uchazeč, který má zájem o 2. kolo přijímacích zkoušek, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku (i přestože již na naší školu přijímací zkoušky v 1. kole konal).
 • termín odevzdání přihlášek stanovujeme na 22. června 2018 do 14:00 hodin do sekretariátu školy (kancelář 107, 1. patro) osobně nebo poštou
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře
 • žák zároveň spolu s přihláškou odevzdá kopii výsledků jednotné přijímací zkoušky
 • (v případě, že zájemce v 1. kole letošního školního roku nekonal jednotné přijímací zkoušky, nechť se osobně informuje na telefonním čísle, jak dále postupovat)

Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 354 62 41 66 (sekretariát), nebo Mgr. Klára Tesařová 739 322 341


(21.5.2018)

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace vyhlašuje pro příští školní rok (2018/2019) 2. kolo přijímacího řízení na studijní obory gymnázium (čtyřleté) (13 volných míst) a obchodní akademie (8 volných míst)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019


Informace pro zájemce o 2. kolo přijímacího řízení

 • Každý uchazeč, který má zájem o 2. kolo přijímacích zkoušek, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku (i přestože již na naší školu přijímací zkoušky v 1. kole konal).
 • termín odevzdání přihlášek stanovujeme na 1. června 2018 do 14:00 hodin do sekretariátu školy (kancelář 107, 1. patro) osobně nebo poštou
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře
 • žák zároveň spolu s přihláškou odevzdá kopii výsledků jednotné přijímací zkoušky
 • (v případě, že zájemce v 1. kole letošního školního roku nekonal jednotné přijímací zkoušky, nechť se osobně informuje na telefonním čísle, jak dále postupovat)

Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 354 62 41 66 (sekretariát), nebo Mgr. Klára Tesařová 739 322 341


(31.1.2018)

Zveřejnění kritérií pro přijímací řízení pro uchazeče pro školní rok 2018/2019

naleznete v odkazu Kritéria 2018

Dále nabídka Kurzu matematiky pro uchazeče z 9. tříd, kteří podají alespoň 1 přihlášku na naší školu

více informací v Kurz matematiky 9. ročník

Vzor přihlášky pro školní rok 2018/2019

Vyplňování přihlášek (informace pro rodiče)

 • přihlášky je nutné podat písemně na formulářích do 1. března 2018 přímo do školy a to osobně nebo poštou, denně od 8:00 do 14:00
 • podání proveďte v kanceláří č. 103/107 (1. patro) – (po telefonické domluvě je možné i jindy – tel. 354 624 166)
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře,
 • upozornění – v 1. kole je nutné při podávání přihlášek na SŠ vyplnit shodně obě přihlášky (na školu uvedenou první v pořadí bude uchazeč dělat přijímací zkoušku v 1. termínu, na školu uvedenou druhou v pořadí ve 2. termínu)
Termíny pro osmileté studium (uchazeči z 5. tříd)
13. dubna 2018 1. řádný termín přijímacích zkoušek
17. dubna 2018 2. řádný termín přijímacích zkoušek
Termíny pro čtyřleté obora – gymnázium / obchodní akademie (uchazeči z 9. tříd)
12. dubna 2018 1. řádný termín přijímacích zkoušek
16. dubna 2018 2. řádný termín přijímacích zkoušek
 • nově je na přihlášce položka datum narození zákonného zástupce, jedná se o údaj potřebný k vedení správního řízení, prosíme vyplňte
 • zároveň prosíme uvádět platný kontaktní údaj na zákonné zástupce

Případné dotazy k přijímacímu řízení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 354 62 41 66, 739 322 341 Mgr. Tesařová, případně tesarova(zavi­náč)goaml.cz


(8.12.2017)

Předané informace ze Dne otevřených dveří 8. 12. 2017


Pozvánka na Den otevřených dveří 8. 12. 2017

Nabídka přijímacích zkoušek nanečisto