Harmonogram školního roku 2019/2020

Prázdniny a volné dny během školního roku

podzimní prázdniny út, st 29. a 30. 10. 2019
vánoční prázdniny po – pá 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
vyučování v roce 2020 začíná po 6. 1. 2020
pololetní prázdniny 31. 1. 2020
jarní prázdniny po – ne 24. 2. – 1. 3. 2020
velikonoční prázdniny čt 9. 4. 2020
hlavní prázdniny st – po 1. 7. – 31. 8. 2020
začátek školního roku 2020–2021 út 1. 9. 2020

Termíny vydání vysvědčení

vysvědčení za 1. pololetí čt 30. 1. 2020
vysvědčení pro maturitní třídy út 30. 4. 2020
vysvědčení za 2. pololetí 26. 6. 2020

Třídní schůzky

třídní schůzky v nastupujících ročníků (1. A, 1. C, 1. OA) čt 19. 9. 2019 od 17:00
třídní schůzky v 1. pololetí čt 14. 11. 2019 17:00 – 19:00
třídní schůzky ve 2. pololetí út 14. 4. 2020 17:00 – 19:00

Den otevřených dveří

  6. 12. 2019 14:00 – 18:00
  so 7. 12. 2019 8:30 – 12:00

Termíny zkoušek

přijímací zkoušky (upřesní vyhláška MŠMT)

přijímací zkoušky NANEČISTO so 25. 1. 2020 od 8:30
přijímací zkoušky bude upřesněno do 30. 9. 2019  
– uchazeči z 9. tříd (pro čtyřleté obory) 1. termín 14. 4. 2020  
– uchazeči z 9. tříd (pro čtyřleté obory) 2. termín 15. 4. 2020  
– uchazeči z 5. tříd (pro osmiletý obor) 1. termín 16. 4. 2020  
– uchazeči z 5. tříd (pro osmiletý obor) 2. termín 17. 4. 2020  

maturitní zkoušky

  • Podzimní termín
testy a písemné práce společné (státní) části MZ (ISŠ Cheb) po – st 2. – 4. 9. 2019
písemná práce profilové části MZ (POC, Ma) 6. 9. 2019 8:00
ústní zkoušky společné a profilové části MZ út 10. 9. 2019 od 11:30
  • Jarní termín
písemná práce společné části MZ – český jazyk    
písemná práce společné části MZ – cizí jazyky    
testy a písemné práce společné (státní) části MZ    
test Matematika+    
přípravný týden pro maturanty po – pá 11. – 15. 5. 2020
písemná práce profilové části MZ (matematika) čt 8. 5. 2020 10:00
písemná práce profilové části MZ (POC) čt 8. 5. 2020 8:00
ústní zkoušky společné a profilové části MZ po – pá 18. – 22. 5. 2020

Další důležité termíny školy

Adaptační kurzy 1. A, 1. C, 1. OA   út – pá 3. – 6. 9. 2019
Slavnostní zahájení školního roku 1. A, 1. C, 1. OA   po 16. 9. 2019 od 17:00
Slavnostní zakončení studia maturantů   po 1. 6. 2020
Projektový týden pro žáky 1.A, 2. A, 3. A, 4. A   po – pá 16. – 20. 12. 2019
Oborové dny 1. C, 5. A, 2. C, 6. A, 3. C, 7. A   čt, pá ?  
LVK pro 2. A (Špičák)   ne – pá 26. 1. – 31. 1. 2020
LVK pro první ročníky (Klínovec)   ne – pá 15. – 20. 3. 2020
Turistický kurz pro 7. A, 3. C   po – čt 24. – 25. 6. 2020
Exkurze Víděň   čt – pá 3. – 4. 10. 2019
Exkurze Bad Homburg   po – čt 11. – 14. 5. 2020
Veletrhy FIF Plzeň st, čt 11. – 12. 12. 2019
  Sokolov    
  Praha    
Odborná praxe 3. OA (pravodelná)   út 8:00 – 10:00
Odborná praxe 2. OA   po – pá 18. – 22. 5. 2020
Den s třídním učitelem   po 22. 6. 2020
Výstavy škol (burzy)   ISŠ Cheb 10. 10. 2019
    Tachov 5. 11. 2019