Výtvarný projekt ve spolupráci s Keplerovým gymnáziem ve Weidenu