3. kolo přijímacího řízení - gymnázium čtyřleté, obchodní akademie

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2012
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(07) Červenec

Ředitel Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení

pro obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (4leté) všeobecné (4 volná místa)

pro obor 63 – 41 – M/02 Obchodní akademie (2 volná místa)

Kritéria pro přijetí:

79 – 41 – K/41 Gymnázium (4leté) všeobecné

63 – 41 – M/02 Obchodní akademie

Termín odevzdání přihlášky:
pondělí 23. července 2012 do 13:00 hodin do kanceláře školy

  • Cizinci ze zemí mimo EU doloží statut pobytu uchazeče na území ČR (povolení k pobytu na území ČR).
  • Lékařské potvrzení způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.
  • Termín přijímací zkoušky je 25. července 2012 (bude od společnosti SCIO) od 8:00 v budově školy.

V případě, že uchazeč již v prvním kole přijímacího řízení konal přijímací zkoušku (formou testu SCIO), může požádat o uznání nejvyššího dosaženého skóre a spolu s přihláškou ponechat škole HASH s prohlášením o jeho využití pro toto kolo přijímacího řízení. (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ PDF WORD)

V případě, že žák nekonal přijímací zkoušku (testy SCIO) musí vykonat testy ve stanoveném termínu.

Dotazy ke 3. kolu přijímacího řízení řešte na tel. číslech: 354 624 166 (sekretariát) nebo 739 322 341 (Mgr. Klára Tesařová).

Mgr. Miloslav Pelc, ředitel školy

Vložil tesarova, 10. Červenec 2012 - 15:34 categories [ ]