2. kolo přijímacího řízení - gymnázium čtyřleté, obchodní akademie

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2012
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(05) Květen

Ředitel Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

pro obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (4leté) všeobecné (4 volná místa)

pro obor 63 – 41 – M/02 Obchodní akademie (6 volných míst)

Kritéria pro přijetí:

79 – 41 – K/41 Gymnázium (4leté) všeobecné

63 – 41 – M/02 Obchodní akademie

Termín odevzdání přihlášky:
pátek 25. května 2012 do 12:00 hodin do kanceláře školy

  • Součástí přihlášky je výstupní hodnocení uchazeče vydané základní školou nebo doklad o ZPS. (uchazeči, kteří podali přihlášku v prvním kole na naši školu, jej dávat nemusí)
  • Cizinci ze zemí mimo EU doloží statut pobytu uchazeče na území ČR (povolení k pobytu na území ČR).
  • Lékařské potvrzení způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.
  • Termín přijímací zkoušky je 30. května 2012 (bude od společnosti SCIO).

V případě, že uchazeč již v prvním kole přijímacího řízení konal přijímací zkoušku (formou testu SCIO), může požádat o uznání nejvyššího dosaženého skóre a spolu s přihláškou ponechat škole HASH s prohlášením o jeho využití pro toto kolo přijímacího řízení. (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ PDF WORD)

V případě, že žák nekonal přijímací zkoušku (testy SCIO) – hlásí se u jiného kraje, musí vykonat testy ve stanoveném termínu.

Dotazy ke 2. kolu přijímacího řízení řešte na tel. číslech: 354 624 166 (sekretariát) nebo 739 322 341 (Mgr. Klára Tesařová).

Mgr. Miloslav Pelc, ředitel školy

Vložil tesarova, 16. Květen 2012 - 17:08 categories [ ]